• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Awst

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Diweddariadau data iechyd Meddwl (chwarter diweddaraf, 2023)

Mae data Ebrill - Mehefin 2023 am Iechyd meddwl ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Tachwedd 2023.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Gorffennaf 2023)

Mae ffigyrau diweddaraf (Gorffennaf 2023) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

Mae’r setiau data canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

• Llesiant cymunedol
• Ffordd o fyw, 2020-21 ymlaen
• Sgiliau iaith Gymraeg

Statws cyflogaeth – pobl ifanc mewn gwaith (2022-23)

Mae amcangyfrifon statws cyflogaeth 2022-23 ar gyfer pobl ifanc mewn gwaith am 2022-23 bellach ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Nodwch fod y data am 2019-20 a 2020-21 hefyd wedi’u ddiwygio.

Statws cyflogaeth – pobl hŷn sy'n gweithio (2022-23)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o statws cyflogaeth ar gyfer pobl hŷn sy'n gweithio am 2022-23 nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Nodwch fod y data am 2019-20 a 2020-21 hefyd wedi’u ddiwygio.

Cyfrif hawlwyr (Gorffennaf 2023)

Mae’r data am Orffennaf 2023 ar nifer y bobl o oedran gweithio sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data adeiladau o’r newydd (2022-23)

Mae data adeiladau o’r newydd 2022-23 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan Lywodraeth Cymru.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/08/2023
Categorïau: Diweddariadau data