• This website is available in English

Posts From Ionawr, 2018

 • Save the children report

  Rydym wedi bod yn gweithio gydag Achub y Plant ar ymchwil i ddeall faint o blant yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi ac sydd heb fynediad i Ddechrau’n Deg.

  Mae eu hadroddiad “Darnaru Bach. Darlun Mawr”, yn cyflwyno ffigyrau o’n dadansoddiad o ddata incwm isel MALlC i amlygu lle efallai bydd plant yn cael mantais o allu hygyrchu darpariaeth Dechrau’n Deg.

  Roedd ein gwaith yn cynnwys dwyn ynghyd ddata perthnasol a'i chyflwyno drwy ddadansoddi, mapio rhyngweithiol ac adrodd. Rydym yn cynnig amrediad o wasanaethau i’n cwsmeriaid, os credwch y gallem ni eich cefnogi, neu os ydych ond am drafod sut y gallwn eich helpu chi â’ch gwaith, cysylltwch â ni.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jenny Murphy.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor