• This website is available in English

Gweminarau blaenorol

Rydym yn cynnal gweminarau rheolaidd fel rhan o'n rhaglen o gefnogaeth adeiladu capasiti. Isod gallwch wylio recordiadau o'n gweminarau blaenorol 'Hysbysu ac Ysbrydoli'.

19/05/2023 - Mynd yn lleol: sut mae ONS Local yn bwriadu gwella data, ystadegau a dadansoddi lleol

04/05/2023 - Mesur y mochyn: cyflwyniad i reoli perfformiad

23/03/2023 - Senedd mewn rhifau: sicrhau bod data seneddol yn hygyrch

09/03/2023 - Trefi smart am gynghorau smart: defnyddio data i adfywio canol trefi Cymru

09/02/2023 - Deall yr Argyfwng Costau Byw gyda data

19/01/2023 - 'Cyd-weithio, cyd-ddysgu’ - enghreifftiau bywyd go iawn o rannu data, yn ei lawn liwiau!

1/12/2022 - Helpu i lywio dyfodol chwaraeon Cymru: cipolwg ar ganfyddiadau’r Arolwg Chwaraeon Ysgol

17/11/2022 - Cyfrifiad 2021: ateb eich cwestiynau…

3/11/2022 - Data geo-ofodol er da: croeso i Gytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus

20/10/2022 - Mesur yr economi gylchol