• This website is available in English

Cyrsiau hyfforddi

Cynigiwn amrediad o gyfleoedd hyfforddiant fel rhan o’n rhaglen adeiladu capasiti. Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes a byddan nhw’n cael eu cyflwyno ar-lein. Ein nod yw cadw niferoedd ar gyrsiau i ryw 15 o bobl er mwyn hwyluso trafodaeth.

Cewch chi gadw lle ar un o’n cyrsiau a restrir ar TicketSource (Saesneg yn unig), ein partner archebu. I gael gwybod mwy, cliciwch ‘Darllenwch fwy’ wrth ymyl pob un o’n cyrsiau isod.

Gallwn hefyd ddarparu cyrsiau hyfforddi yn benodol ar gyfer eich sefydliad. Fel arfer, rydym yn cyfyngu rhifau i 15 ond gallwn ddarparu hyfforddiant ar adeg a dyddiad sy'n addas i chi am hyd at 20 o gynrychiolwyr. E-bostiwch ymholiadau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500 os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau neu os hoffech drafod eich gofynion yn fanylach.

Cyfleu eich pwynt: Cyflwyniad i gyflwyno
data yn effeithiol

Cyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i gyflwyno data – mewn tablau, siartiau, mapiau neu destun.

Darllenwch fwy

 

Deall eich gwybodaeth: Cyflwyniad i
ystadegau cryno

Cyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i grynhoi data a darparu ystadegau hawdd eu deall.

Darllenwch fwy

 

Clywed gan ddinasyddion: Cyflwyniad i
ddylunio a chynnal arolygon

Cyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i gynhyrchu arolygon a dadansoddi canlyniadau.

Darllenwch fwy

 

Ymgysylltu â dinasyddion: Cyflwyniad i
ddylunio a rhedeg grwpiau ffocws

Cyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i gynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws effeithiol.

Darllenwch fwy

 

Data 101: cyflwyniad i ddeall
a defnyddio data

Awgrymiadau, offer ac adnoddau i’ch helpu i ddeall a defnyddio data yn
effeithiol.

Darllenwch fwy

 

Data 101: cyflwyniad i ddeall
a defnyddio data (ar gyfer Cynghorwyr)

Awgrymiadau, offer ac adnoddau i helpu Cynghorwyr i ddeall a defnyddio data
yn effeithiol.

Darllenwch fwy

 

Deall a defnyddio data perfformiad

Awgrymiadau, offer ac adnoddau i’ch helpu i ddeall, herio a defnyddio data
perfformiad yn effeithiol.

Darllenwch fwy

 

Deall a defnyddio data perfformiad
(ar gyfer Cynghorwyr)

Awgrymiadau, offer ac adnoddau i helpu Cynghorwyr i ddeall, herio a defnyddio
data perfformiad yn effeithiol.

Darllenwch fwy