• This website is available in English

Posts From Tachwedd, 2022

 • People_population

  Cyhoeddwyd y bedwaredd rownd o ddata o gyfrifiad 2021 ar 29 Tachwedd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Mae data ar gael ar lefel awdurdod lleol ac ardal leol. Mae'n cynnwys:

  • Ethnigrwydd
  • Hunaniaeth
  • Iaith
  • Crefydd

  Mae'r data hwn ar gael yn ddwyieithog yn InfoBaseCymru.

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Ar 2 Tachwedd cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr ail rownd o ddata o gyfrifiad 2021.

  Mae data demograffeg a mudo ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac ardaloedd lleol. Mae’n cynnwys:

  • Pob aelwyd
  • Blwyddyn cyrraedd y DU
  • Hyd preswylio yn y DU
  • Pasbortau a ddelir
  • Gwlad enedigol
  • Poblogaeth breswyl arferol
  • Dwysedd poblogaeth
  • Strwythur oedran (bandiau oedran pum mlynedd) yn ôl rhyw
  • Statws priodasol
  • Strwythur oedran.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym ni wedi:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor