• This website is available in English

Posts From Mai, 2024

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Ebrill 2024)

  Mae’r data ar gyfer Ebrill 2024 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mai 2024)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mai 2024) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2023) - hunaniaeth genedlaethol

  Mae’r set data 2023 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

  Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2023) - ethnigrwydd

  Mae setiau data 2023 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

  Data Allforion (chwarter diweddaraf, 2024)

  Mae data Allforion Ionawr 2024 – Mawrth 2024 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

  Cyfrif hawlwyr (Mai 2024)

  Mae’r data am Mai 2024 ar nifer y bobl o oedran gweithio sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Tablau Daearyddiaeth (Mai 2024)

  Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaeth diweddaraf (Mai 2024) i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo.

  Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

  Bydd y data yn cael eu diweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn gofod3, y digwyddiad sector gwirfoddol mwyaf o'i fath yng Nghymru.

  Trefnir gofod3 gan CGGC ar y cyd â’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

  Eleni, am y tro cyntaf ers 2019, mae gofod3 yn cael ei gynnal fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 5 Mehefin 2024 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Rydym yn falch iawn o fynychu gofod3 fel arddangoswr! Dewch i gwrdd â ni ynghyd ac ystod eang o arddangoswyr o’r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat yn y farchnad ryngweithiol a gwneud cysylltiadau a allai helpu i fynd â’ch gwaith i’r lefel nesaf.

  Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwyr neu’n bob un o’r rhain, gofod3 yw eich gofod unigryw i fyfyrio, dysgu a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor