• This website is available in English

Cyfrifiad 2021 – ethnigrwydd, hunaniaeth, iaith a data crefydd

People_population

Cyhoeddwyd y bedwaredd rownd o ddata o gyfrifiad 2021 ar 29 Tachwedd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae data ar gael ar lefel awdurdod lleol ac ardal leol. Mae'n cynnwys:

  • Ethnigrwydd
  • Hunaniaeth
  • Iaith
  • Crefydd

Mae'r data hwn ar gael yn ddwyieithog yn InfoBaseCymru.

Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/11/2022