• This website is available in English

Nofio am Ddim yng Nghymru 2016-17

Free Swimming1 Logo

Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru.

Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

Dyma rai o’r prif bwyntiau o ddata 2016-17:

  • Bu lleihad 33% a 36% mewn cyfranogiad mewn nofio cyhoeddus am ddim yn y drefn honno ymhlith gwrywod a menywod 16 oed ac yn iau, o’i gymharu â 2015-16.
  • Mae’r grŵp oedran 60 ac yn hŷn wedi gweld cynnydd o 2% mewn cyfranogiad mewn nofio cyhoeddus am ddim, o’i gymharu â 2015-16.

Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

I weld adroddiad 2016-17 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Free Swimming

Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
27/11/2017
Categorïau: Cyhoeddiad