• This website is available in English

Nofio am Ddim yng Nghymru 2017-18

Free Swimming1 Logo

Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru

Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

I weld adroddiad 2017-18 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.

Free Swimming

Postio gan
y Golygydd / the Editor
19/11/2018
Categorïau: Cyhoeddiad