• This website is available in English

Perfformiad Awdurdodau Lleol 2016-17

Data Unit Logo

Mae perfformiad awdurdodau lleol yn parhau i wella…

Mae data am 2016-17 yn dangos bod perfformiad ALi wedi gwella mewn 64% o ddangosyddion

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr Uned Ddata yn dangos bod perfformiad wedi gwella mewn 64% o ddangosyddion cymaradwy i’w gymharu a 2015-16.

Mae’r bwlch mewn perfformiad (rhwng yr awdurdodau sy’n perfformio orau a’r rhai gwaethaf) wedi’i gulhau mewn dros hanner o’r dangosyddion.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
13/09/2017
Categorïau: Cyhoeddiad