• This website is available in English

Data gweithlu gwasanaethau arbenigol Anghenion Addysgol Arbennig awdurdodau lleol (AAA)

FS LogoCafodd adroddiad am ddata gweithlu arbenigol AAA awdurdodau lleol ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yng Ngorffennaf 2018.

Cawsom ein comisiynu i gasglu data gweithlu gwasanaethau arbenigol AAA awdurdodau lleol a chynnal dadansoddiad. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Suzanne Draper.

 

Postio gan
y Golygydd / the Editor
20/08/2018
Categorïau: Cyhoeddiad