• This website is available in English

Diweddaru FyNghyngorLleol

MyLocalCouncil Logo

Ffordd rwydd o weld sut mae FyNghyngorLleol yn perfformio

Heddiw diweddarwyd gwefan sy’n bwriadu helpu’r cyhoedd i ddeall sut mae eu cyngor lleol yn perfformio gyda’r data diweddaraf am berfformiad awdurdodau lleol ar gyfer 2016-17.

Mae’r wefan yn gadael i ddefnyddwyr weld sut mae eu hawdurdod nhw yn cymharu ag eraill ledled Cymru, sut mae’n cymharu â chyfartaledd Cymru, a sut mae ei berfformiad wedi amrywio dros y blynyddoedd diwethaf.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
13/09/2017