• This website is available in English

Ein Cwm Taf

Am Ein Cwm Taf

Cefnogir a gynhelir, yn ogystal â datblygu Ein Cwm Taf, gan Data Cymru, mewn cydweithrediad â'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf. Mae’n cynnig cyfle i bartneriaid a dinasyddion ymgysylltu â’r bwrdd a deall ei rôl allweddol yn well wrth iddo ddatblygu. Mae Ein Cwm Taf hefyd yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am y rhanbarth. Mae'r wefan yn adnodd hanfodol ar gyfer ymarferwyr er mwyn eu cynorthwyo yn y monitro parhaus o amrywiaeth eang o setiau data er mwyn nodi beth ddylai blaenoriaethau ar gyfer ffocws fod hefyd.

Ewch