• This website is available in English

FIS Cymru

Ynghylch FIS Cymru

Cafodd Data Cymru ei gomisiynu gan rwydwaith Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yng Nghymru i adeiladu gwefan i hyrwyddo eu gwasanaethau a galluogi rhieni/gwarcheidwaid i gyrchu’r ystod o wasanaethau cymorth i deuluoedd sydd ar gael ledled Cymru.

Mae FIS Cymru yn cyfeirio’r defnyddiwr at eu gwasanaeth lleol, ac yn cynnig rhestri o’r gwasanaethau lleol a chenedlaethol perthnasol gan ddefnyddio cyfeiriadur Dewis Cymru.

Ewch