• This website is available in English

Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru

Am Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru

Data deallus i gefnogi a gwella busnesau presennol ac yn y dyfodol o fewn yr economi ranbarthol Gogledd Cymru. Mae Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru yn cefnogi gwaith y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac yn darparu’r partneriaid ac eraill gyda mynediad hwylus i amrywiaeth o ddata economaidd a chyd-destunol eraill.

Ewch