• This website is available in English

Porth Mewnfudo Cymru

Am Porth Mewnfudo Cymru

Mae Porth Mewnfudo Cymru wedi ei gomisiynu gan Bartneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru a’i ddatblygu gan Uned Ddata.

Mae Porth Mewnfudo Cymru yn dod â’r data sydd ar gael yn gyhoeddus at ei gilydd am y tro cyntaf mewn un man drwy gyfrwng erfyn data ar-lein sy’n hawdd ac yn sythweledol ei ddefnyddio.

Mae’n rhoi amrediad o ddata am fewnfudo a gwybodaeth gyd-destunol i ddefnyddwyr, a hynny’n ddwyieithog, ar ffurf tablau a mapiau. Y gobaith yw y bydd partneriaid yn dechrau defnyddio’r porth yn adnodd ar-lein diogel i ddangos eu gwybodaeth eu hun, ochr yn ochr â data sydd ar gael yn gyhoeddus am fewnfudo.

Ewch